Regulamin i zasady rezerwacji

Szanowni Klienci,
ze względu na powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności Klientów w naszym Studio – wprowadzamy nowe zasady rezerwacji wizyt.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort – zarówno Wasz Drodzy Klienci – jak również naszych pracowników, a także w celu zapewnienia jakości oraz dostępności świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z zasadami rezerwacji terminu w naszym Studio, przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Umówienie się na wizytę oznacza zapoznanie się z zasadami rezerwacji i ich akceptację.
(Prosimy o udostępnienie tej informacji, chcemy, żeby ta informacja trafiła do jak największej liczby naszych
Klientów.)

„Zasady rezerwacji terminu w Aesthetic Studio Beauty”

 1. Dokonanie rezerwacji przez Nowego Klienta wymaga uiszczenia zadatku w wysokości 70% wartości pierwszego zabiegu z oferty „Na start” czyli 266 zł. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony zadatek.
 2. W odniesieniu do Klientów, którzy już korzystali z usług naszego Studia, wskazujemy, że w przypadku, gdy Klient nie pojawi się na zaplanowanej wizycie i nie powiadomi o tym wcześniej Studia (min. 24 godziny przed planowaną wizytą), każda kolejna rezerwacja wymaga zadatku w wysokości 50% ceny każdego zabiegu, dla którego rezerwowany jest termin.
 3. Termin wizyty zostanie ustalony wspólnie z Klientem po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie, lub po przesłaniu przez Klienta potwierdzania wykonania przelewu.
 4. Wpłaty zadatku należy dokonywać na nr rachunku: Bank Pekao SA: 88 1240 1271 1111 0011 1232 9375, w tytule wpisać: zadatek (imię i nazwisko Klienta).
 5. Klient ma prawo do jednorazowego przepisania zadatku na inny termin, pod warunkiem poinformowania Studio – minimum 24 godziny przed planowaną wizytą.
 6. W przypadku nieobecności i nieodwołania wizyty z minimum 24h wyprzedzeniem, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odwołania wizyty z mniejszym wyprzedzeniem niż 24h, będzie ona traktowana jako nieodwołana.
 8. W przypadku nieobecności i nieodwołania wizyty z minimum 24h wyprzedzeniem przez Nowego Klienta, Salon jest uprawniony do odmowy rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 9. W przypadku konieczności odwołania wizyty, czy ustalenia nowego terminu prosimy wysłać wiadomość SMS na numer: +48 511 335 535, gdyż Salon nie zawsze ma możliwość odbioru telefonu.
 10. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu i skutkować będzie brakiem obowiązku zwrotu zadatku.
 11. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Studio.